Dark

Auto

Light

Dark

Auto

Light

Fè bagay nan dèyè bay plis plezi ke lè wap fèl nan bouboun

Sa gen bon ti tan ke sijè sa a ap trete nan mitan anpil gwoup sitou gwoup jèn yo, se kesyon fè bagay nan dèyè a.
Anpil moun gade pratik sa a mal e rive di ke se yon pratik moun ki salòp itilize li ye.

Daprè sa seksyològ Mireille Dubois Chevalier ki se yon fransè fè konnen, fè bagay nan dèyè a se yon pratik ki gaye anpil nan mond lan e anpil jèn rive fè eksperyans ak pratik seksyèl sa a.
Doktè a kontinye poul fè konnen ke tou dèyè yon moun pa fèt pou fè bagay men kiryozite moun yo fè yo rive itilize l nan rapò seksyèl yo.

Doktè Chevalier fè konnen ke li konseye tout moun kap pratike aktivite sa a pou yo toujou pase grès jis pou yo ka evite konplikasyon ki ka genyen pandan kòk gason an oubyen fo kòk la ap antre a.
Daprè sa doktè a fè konnen, fè bagay nan dèyè pi dous pase lè wap fèl nan bouboun ou paske pi fò glann ki fèw pi dous yo, se nan tou dèyè a ke yo ye.

Yon jenn fi ke nou te pale avèl nan petyonvil ki pat vle bay nonl te fè konnen ke li menm, se bouzen li fè nan lari a poul kapab viv e li di ke se youn nan pi bon bagay pou li lè yon nèg dakò koupel nan dèyè.

« Mwen santim pi dous, m santi se nan syèl map monte e pa gen pi dous pase sa lèm ap pran yon bon z*z* nan dèyèm » se sa ke jenn fi a te deklare nan moman ke nou tap pale avèl.

Yon lòt ki te la te fè konnen ke lè lap fè bagay ak yon nèg nan dèyèl, li asirel ke li pa gen manje nan trip li paske pandan lap fèl si trip li pa vid, sa ka lakoz li vin gen twalèt nan moman an.
Li kontinye pou l fè konnen ke pou l fè bagay ak yon gason nan dèyè, fok li asirel ke gason an ap alèz menmjan avèl paske aprèl fin fèl, lap rive fè anpil gaz e ka fèl al nan twalèt.

Yon jenn fi kap etidye medsin nan inivèsite leta ki pat vle idantifyel tou fè konnen ke li te rive fè eksperyans sa a yon sèl fwa men sa te mal pase paske gason ki tap fèl avèl la te twò bourik nan aksyon an.

Poun tounen sou enfomasyon ke seksyològ Chevalier bay yo, li fè konnen ke yon moun ka rive pran maladi nan fè bagay nan dèyè menmjan sa konn fèt lè yon moun ap fè bagay nan bouboun li.

Poutèt sa, li konseye tout moun kap pratike aktivite seksyèl sa a pou yo pa janm neglije mete kapòt pandan ke yap pase ti grès pou evite tout lot konplikasyon ki ka vin bay lot maladi.